Lista aktiivisista käytänteistä

Nimi Tyyppi Suostumus vaaditaan
Tietosuoja Sivuston käyttöehdot Kaikilta käyttäjiltä

Yhteenveto

Tietosuoja

Käytänne kokonaisuudessaan

DigiFinlandin oppimisympäristön avulla tarjotaan DigiFinlandin sidosryhmille koulutuksia ja tiedonjakoa, jotta yhteistyö DigiFinlandin kanssa on mielekästä ja turvallista. Alla on Sidosryhmä- ja yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste, jonka mukaisesti oppimisympäristön tietoja käsitellään.  

Hyväksymällä tietosuojalosteen voit rekisteröityä DigiFinlandin oppimisympäristön käyttäjäksi. 

1. Rekisterinpitäjä 

DigiFinland OyToinen linja 14, 00530 Helsinki, p. 029 431 4000, digifinland@digifinland.fi 

2. Tietosuojavastaava 

Anssi Virtanen, tietosuojavastaava

tietosuoja@digifinland.fi
p. 040 0500 203

3. Rekisterin nimi 

Sidosryhmäyhteyshenkilörekisteri (asiakas, toimittaja ja yhteistyökumppani) 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on DigiFinland Oy:n asiakassuhteiden ylläpito sekä kehittäminen ja DigiFinland Oy:n sekä asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöönpano. Yhteistyökumppaneita ovat tahot, joiden kanssa voidaan edistää asiakas- ja toimittajasuhteita. Asiakassuhteen ylläpidossa käsittelyperusteena on oikeutettu etu edistää asiakassuhteita. 

5. Henkilötietojen säilytysajat 

Asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista – kuitenkin vähintään 36kk viimeisimmästä toimeksiannosta.  

6. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, työsähköpostiosoite, työpaikan postiosoite) 
  • Asiakasjärjestelmässä olevat myynnin tiedot henkilöstä 
  • Henkilön itsensä antamat tiedot yhteydenottolomakkeella tai uutiskirjeen tilauslomakkeella 
  • Muut henkilön itsensä antamat tiedot 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavien tietojen esisijainen tietolähde on rekisteröity itse. Muista tietolähteistä, kuten Asiakastiedolta, voidaan hakea tietoja yrityksien edustajista. 

8. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Asiakastietoja käsitellään EU/ETA-alueella 

9. Automaattinen profilointi 

Tietojen perusteella ei tehdä automaattista päätöksiä 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmässä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista 

  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. 

Muut oikeudet 

  • Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.